Úvodní stránka » Pravidla pro přihlašování

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ

 1. Studentem může být osoba, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům.

 2. Postup pro přihlašování:

  a.) vyplňte přihlášku na těchto stránkách. Po úspěšném odeslání přihlášky si ji můžete vytisknout včetně podkladů potřebných pro platbu školného (číslo účtu, VS, částka). Školné je též možno uhradit složenkou na adresu uvedenou v kontaktech.


  b) Rezervace místa trvá 7 dnů, do té doby je potřeba, aby bylo školné připsáno na náš účet

  c) Obratem po obdržení přihlášky Vám zašleme námi podepsanou smlouvu ve dvou vyhotoveních. Jedno Vámi podepsané vyhotovení nám zašlete na adresu:

  Jiří Řešátko
  Společná 6
  182 00 Praha 8 - Ládví

 3. Obdržení platby Vám písemně potvrdíme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Příjmový doklad Vám můžeme zaslat nebo Vám ho předáme první den konání školy. Způsob předání příjmového dokladu si určete v přihlášce.

 4. Přihláška je platná po uhrazení školného.

 


Kontakt

Občanské sdružení na podporu přírodní medicíny, o.s.
Společná 2213/6
182 00 Praha 8
+420 602 659 197 - Jiří Řešátko

Oblíbené odkazy